Zostań Ambasadorem Klubu Pomagamy

( podaj jeśli reprezentujesz firmę, stowarzyszenie, organizację )
( można zaznaczyć kilka opcji )
( można zaznaczyć kilka opcji )
( krótki opis Państwa propozycji, rodzaju i zakresu )