Zgłoszenie zainteresowania współpracy z lokalnymi Klubami Kobiet

 
Programy wsparcia (dla firm)

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA
– WSPÓŁPRACĄ Z LOKALNYMI KLUBAMI KOBIET –

 

( można zaznaczyć kilka opcji )
( można zaznaczyć kilka opcji – szczegóły przekażemy na podane przez Państwa dane kontaktowe )
( krótki opis Państwa propozycji, rodzaju i zakresu )

– zasada: „Kto pierwszy ten lepszy”
– w danych kontaktowych podaj swoją BRANŻĘ
– szczegóły przedstawimy tylko zainteresowanym firmom

– szczegóły przedstawimy tylko zainteresowanym
– szczegóły przedstawimy tylko zainteresowanym
( można zaznaczyć kilka opcji )
( szczegóły przekażemy na podane przez Państwa dane kontaktowe )
( jeśli mają Państwo uwagi, prośby lub pytania, proszę je wpisać )
( podaj jeśli reprezentujesz firmę, stowarzyszenie, organizację )
( podaj jeśli reprezentujesz firmę )